Categories

Papers que parlen sobre impostos

RENDA 2022

Les persones obligades a presentar la Renda 2022/2023 L’obligatorietat de la presentació de la declaració de la Renda per a certs grups de contribuents també la marca l’Ordre HFP/310/2023, de 28 de març, recentment publicada al Butlletí Oficial de l’Estat…