Tarongí Consultoria

Rosa Tarongí, consultoria i gestoria de Terrassa

Més de 30 anys d’experiència

Amb més de 30 anys d’experiència, Tarongí Consultoria neix amb l’objectiu d’apropar-se a les petites i mitjanes empreses i a autònoms de Terrassa, oferint un servei de consultoria, comptabilitat i gestoria totalment personalitzat.

Adaptant-nos sempre als canvis constants de l’actualitat, però sense perdre l’essència de la professió, apostem per establir una relació directa amb cada client, desenvolupant una tasca real d’assessoria i aportant el millor coneixement en cada àmbit d’actuació.

A Tarongí Consultoria considerem que els nostres serveis han d’anar més enllà de donar compliment de forma automatitzada a uns tràmits requerits legalment. Per aquest motiu, establim sinergies i col·laboracions estretes amb cada un dels nostres clients independentment de la seva grandària.

Per què nosaltres? Perquè t’oferim un servei personalitzat, ràpid, proper tractant sempre amb professionals d’alt nivell.

A Tarongí Consultoria estem compromesos amb la inclusió social, aportant un valor afegit a tots els nostres clients.

Col·laboradora

Logo CECOT Terrassa

Mentora

Logo Autoocupació

Membre de

Logo Xarxa Emprenedora Terrassa

Membre de

Logo ACAT

Fundadora

Logo RT Mentoring

Compromesos

Col·laborador

Codi ètic

Com a membre del grup professional ACAT (Associació Catalana d’Assessors Fiscals, Comptables i Laborals), entenem que la nostra activitat i exercici professional ha de regir-se per unes normes de conducta exemplars i que en el nostre cas concretem de la següent forma:

01


Integritat

S’actuarà en tot moment de forma íntegra. L’ interès propi en cap cas s’anteposarà al d’aquells als que tinguem una responsabilitat professional.

02


Honestedat

L’honestedat és el més preuat principi que regeixen l’exercici de la nostra professió. La nostra actuació en cap cas haurà de ser motiu d’equívocs o errors.

03


Transparència

El nostre comportament serà obert, establirem canals de comunicació senzills i transparents.

04


Responsabilitat

Serem responsables i conseqüents amb les nostres accions. Assumirem les responsabilitats que ens han estat assignades i no culparem d’altres dels nostres propis errors.

05


Limitacions i competències

Serem coneixedors de quines són les nostres capacitats i serem conscients de quines són les nostres limitacions i competències.

06


Objectivitat

El nostre comportament serà en tot moment objectiu. La nostra funció d’assessorament es fonamenta sobre premisses d’objectivitat i transparència. L’ interès propi no serà motiu d’influència sobre els nostres judicis i preses de decisions.

07


Exemplaritat

Haurem de ser un bon exemple respecte als altres i cuidarem el nostre comportament tant en l’àmbit professional com el privat.         

08


Fons en custòdia

La disposició de fons en custodia que tinguin el seu origen en pagaments a compte de treballs o provisions per conceptes diversos, serà tractada amb rigor i transparència i rendirem comptes en els temps i formes acordades amb el nostre client.