Persones escrivint en un paper

Assessoria Comptable

Factures amb una calculadora

El nostre servei personalitzat ens permet la realització del servei comptable integral , és a dir, l’assessorament i el seu seguiment fins al tancament anual, segons les necesitats de cadascún dels nostres clients

Alguns Serveis son:

• Assessorament general en matèria comptable.
• Planificació i inici de comptabilitats.
• Comptabilitat d’empreses en el règim d’estimació directa.
• Comptabilitat de societats.
• Confecció dels llibres de comptabilitat.
• Presentació i tramitació per a la legalització dels llibres oficials de la comptabilitat.
• Informes tècnics comptables: estudi de ratis, valoració d’empreses, actualitzacions de balanços, etc