Persones escrivint en un paper

Assessoria Fiscal

Home a apuntant amb el dit a la pantalla de un ordinador.

La proposta de col·laboració  que s’ofereix des de  Tarongí Consultoria S.L te com a objectiu facilitar les labors referents a la gestió administrativa dels seus negocis.

Aquest acostuma a ser un treball no del tot amable en l’entorn de la petita i mitjana empresa i pot arribar a resultar complicat per aquelles persones que no estan familiaritzades amb les formes de procedir, el que inclús

Una tasca de gestió administrativa de qualitat, implica poder disposar d’informació actualitzada i fiable, la qual farà possible l’anàlisi de l’activitat de l’empresa a la consegüent presa de decisions.

Formats fiscals que oferim:

Formats estàndars:

  • Processos de registre comptable personalitzats.
  • Suport o realització de tasques administratives quotidianes mitjançant sistema de treball “in company”
  • Gestió i tramitació d’impostos de forma trimestral – anual.
  • Elaboració i tramitació de tancaments de forma trimestral  – anual.

Forma puntual i complementaries:

  • Assessorament i tramitació d’alta d’activitat. Forma jurídica més adient.
  • Baixa de l’activitat.
  • Tramitacions amb caràcter divers i resposta a requeriments instats per l’ AEAT. 
  • Representació telemàtica i/o presencial davant de l’AEAT
  • Assessorament comprable i fiscal. Interpretació dels comptables.
  • Estudi i anàlisi de l’estat financer de l’activitat empresarial. Utilització de ratis financers.