Persona mirant un ordinador

Informació legal

1. Informació general

Tarongí Consultoria S.L. (d’ara endavant Tarongí Consultoria) com a propietària i titular del domini www.rosatarongi.cat, posa aquest lloc web a disposició dels usuaris d’Internet, amb la finalitat tant de proporcionar informació sobre els productes, preus y orfetes de Tarongí Consultoria, així com permetre la prestació de diferents serveis a través del lloc web.

Identificació

Denominació social:
Tarongí Consultoria S.L.
Adreça Postal:
Arquímedes, 78, local 3, 08224 Terrassa, Barcelona
Adreça electrònica:
rosa@rosatarongi.cat
Telèfon:
Mòbil: 607 28 32 45 – Fix: 93 788 30 57
Dades registral:
B67066662

2. Drets de propietat intel·lectual i industrial

2.1. Els drets de propietat intel·lectual del lloc web www.rosatarongi.cat, el seu codi font, disseny, marques, logotips, estructura de navegació i els diferents elements continguts en ell són titularitat de Tarongí Consultoria o, si escau, dels seus llicenciadors, que l’usuari d’aquest web ha de respectar.

2.2. Queda prohibit que cap dels continguts relacionats en aquest web siguin modificats o descompilats de cap manera.

2.3. Queda prohibit que cap gràfic, icona o imatge disponible en aquest web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o la resta d’imatges que l’acompanyen.

3. Condicions generals d’ús

3.1. Aquestes condicions generals regulen l’accés i la utilització del lloc web www.rosatarongi.cat que Tarongí Consultoria posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet. L’accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà a més per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.

3.2. S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la pàgina web només i exclusivament si concorren les següents condicions:

3.2.1. Que sigui compatible amb els fins de la pàgina web www.rosatarongi.cat.

3.2.2. Que es realitzi amb l’exclusiu ànim d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. S’hi prohibeix expressament la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.

3.3. Tarongí Consultoria es reserva el dret a modificar l’oferta comercial del lloc web (modificacions sobre productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) en qualsevol moment.

3.4. Tarongí Consultoria no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, tot i que desenvoluparà els seus millors esforços per, en el seu cas, evitar-los, subsanar-los o actualitzar-los.

3.5. Tant l’accés a aquesta pàgina web com l’ús que es pugui fer de la informació continguda en la mateixa són de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Tarongí Consultoria no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que puguin derivar-se d’aquest accés o ús de la informació. Tarongí Consultoria no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

3.6. Tarongí Consultoria no assumeix responsabilitat alguna derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència a la pàgina web, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol mena causats a l’usuari per aquest motiu.

3.7. L’ús no autoritzat de la informació continguda en aquesta web, la seva reventa, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de Tarongí Consultoria, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

3.8. Tarongí Consultoria fa tots els esforços dins dels seus mitjans per oferir la informació continguda al lloc web de forma verídica i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de Tarongí Consultoria, es procediria immediatament a la seva correcció. Tarongí Consultoria no és responsable ni directa ni indirectament de cap de les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguen els productes comercialitzats per www.rosatarongi.cat. Aquesta responsabilitat recau en tot moment en els fabricants o distribuïdors d’aquests productes.

4. Obligacions de l’usuari i/o client

4.1. L’usuari i/o client de www.rosatarongi.cat es compromet en tot moment a facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en els diferents formularis i/o sol·licituds d’informació o compra.

4.2. En el supòsit de la venda o comercialització de productes del nostre lloc web que requereixen que el comprador tinga una determinada edat segons la legislació vigent del seu país d’origen, el comprador manifesta que compleix aquest requisit per formalitzar la compra.

4.3. En acceptar les condicions de contractació, el client autoritza expressament a Tarongí Consultoria a l’enviament de comunicacions comercials per correu ordinari i/o electrònic. Aquestes comunicacions tractaran sobre serveis similars als contractats per vostè. Tarongí Consultoria s’obliga a no cedir o transmetre les seves dades a tercers. El destinatari d’aquestes comunicacions podrà revocar en qualsevol moment aquest consentiment amb la simple notificació de la seva voluntat a Tarongí Consultoria i per mitjà de notificació escrita o electrònica a les adreces indicades en l’ apartat Informació General.

5. Política de privacitat i Protecció de dades

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de Tarongí Consultoria i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l’usuari en tot moment i de no recopilar informació innecessària.

Podeu consultar tota la informació a la secció de Política de Privacitat

6. Lleis aplicables i jurisdicció competent

Les presents Condicions Legals es regeixen per la llei espanyola. Les parts es sotmeten per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Terrassa.

En cas de desacord en l’explicació, interpretació o incompliment d’aquest contracte, els seus atorgants es sotmetran als jutjats i tribunals de Terrassa.

Tarongí Consultoria es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri oportuns en els termes i condicions establerts. Les modificacions s’inclouran de forma destacada en la web www.rosatarongi.cat.

Resolució de litigis en línia conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.