Persona mirant un ordinador

Declaració d’accessibilitat

Última revisió: 14 de maig de 2024

Tarongí Consultoria, SL, s’ha compromès a fer accessible el vostre lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

Manca de conformitat amb el RD 1112/2018

 • Manca de conformitat amb el RD 1112/2018
  1. En algun cas es pot produir solapament de contingut
  2. Poden existir errors d’edició puntuals a la pàgina web.
  3. No es compleix amb l’espaiat mínim del text.
  4. No es presenta visualment el text per als components amb etiquetes que inclouen text o imatges de text.
  5. No totes les frases o idiomes poden ser determinats per programari.
  6. Al formulari de conacte, els missatges d’estat no es poden determinar mitjançant rols o propietats.
  7. No es desen les preferències de l’usuari quan el programari no està dissenyat per aïllar-se de la plataforma.
 • Càrrega desproporcionada:
No aplica
 • Contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable:
No s’aplica.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 14 de maig del 2024.

El mètode emprat per a aquesta declaració ha estat una autoavaluació realitzada per l’empresa desenvolupadora de la web, Abity

Última revisió de la declaració: 14 de maig del 2024

Observacions i dades de contacte

Comunicacions sobre requisits d’accessibilitat

Pot fer comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web a través del formulari de contacte , utilitzant com a assumpte l’opció “Problemes d’accessibilitat” o trucant el número de telèfon (+34) 936 37 99 08

Les comunicacions seran rebudes i tractades per l’equip d’accessibilitat.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

A la Sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Contingut opcional

El lloc web:

 • S’ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació a l’accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits a l’especificació de Pautes d’Accessibilitat al Contingut a la Web (WCAG 2.1)
 • Està optimitzat per a les últimes versions vigents de Chrome, Edge, Firefox i Opera
 • Està dissenyat per a la correcta visualització en qualsevol resolució i dispositiu d’escriptori, tauletes o mòbils (disseny responsive)
 • S’ha realitzat utilitzant HTML5 com a llenguatge de marcatge i fulls d’estil CSS 3 per al disseny i Javascript per a les funcionalitats de la botiga