Mesurador d'estress al límit

HAN PASSAT TRES MESOS.

Han passat tres mesos.
 
Tres mesos en els quals hem passat d’una aparent normalitat al que en
l’actualitat es denomina en terminologia orwel·liana “nova normalitat”.
 
És cert que tot i que pretenem fer el mateix que fèiem fa tres mesos,
videoconferències a banda, no és possible fer les coses com les fèiem fa tres
mesos enrere.
 
El denominat tele-treball ha permès una sortida parcial i temporal  a allò que aquesta aturada de l’activitat
econòmica està suposant, però el tele-treball no tanca el cercle.
 
Són moltes les empreses que necessiten executar la seva activitat sobre el
terreny, necessiten transformar matèries primeres en productes acabats, serveis
que s’han de dur a terme de forma presencial. És necessària la manufactura en
temps i forma.
 
Avui en dia comencen a ser un numero important els centres de treball que
han reiniciat o reforçat la seva activitat, però ni el nivell de demanda és el
que era ni els ritmes de producció són els que eren.
Les mesures de seguretat
impliquen increments de costos directes i un alentiment dels ritmes de treball.
 
La realitat descrita implica irremeiablement una revisió de l’escenari
establert en el moment d’estudiar la viabilitat del nostre negoci.
 
Anys enrere varem sentir parlar de les “proves d’estrès” a la banca.
“Només” es tractava de preveure escenaris possibles i intentar esbrinar les
possibles conseqüències què patirien les entitats bancàries davant determinades
situacions de caràcter social, econòmic i financer.
 
Ara ens ha arribat a nosaltres el moment de fer les “proves d’estrès” en
els nostres propis negocis.
 
Ens movem en un entorn d’incertesa molt important el que fa imprescindible
treballar amb previsions a curt i mitjà termini
i conèixer d’aquesta forma quina és la nostra capacitat com a empresa
per donar resposta a possibles escenaris futurs.
 
Prenent com a base informació present, podrem treballar polítiques de preus
tant presents com futures,
tendències de la demanda, estimacions sobre el grau
de necessitat dels nostres productes i/o serveis, risc i implicacions de la
morositat, necessitats en l’àmbit financer i estratègies de vendes.
 
Davant aquesta realitat, Tarongí Consultoria us presenta una proposta assistència externa per treballar de forma individualitzada i adaptada a les necessitats particulars
de cada negoci amb l’objectiu de processar la informació disponible i generar
projeccions a curt i mitjà termini que facilitin la pressa de decisions de
forma raonada i fonamentada.
 
Serà grat per nosaltres atendre les vostres consultes personalment i aprofundir
de forma concreta en la casuística particular de cada negoci
amb l’únic
propòsit d’establir objectius concrets i precisos que permetin donar resposta a
les vostres qüestions.
 
Rosa Tarongí
Dra. Tarongí Consultoria

Finançat pel Programa KIT Digital. Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya «Next Generation EU»

Col·laboradors Kit Digital