Cartell apuntant al pasat, present y futur

NOSTALGICS DEL PASSAT, INTERPRETANT EL PRESENT, PREPARANT EL FUTUR

En aquests dies
tan… diferents, convivim amb la nostàlgia que ens deixa el passat i la
incertesa que ens depara el futur. Aquesta conjuntura ens presenta un dilema.
 
Hem de trobar
l’equilibri entre el valor de la salut, de la qualitat de vida i el valor de
l’economia
i del que aquesta última ens reporta a nosaltres com a individus i
com a societat.
 
Què considerem més
important en aquests moments?
 
Sabem que sense
salut no hi haurà economia però sense una 
economia sòlida generadora de riquesa no tindrem salut. S’esdevé una pregunta que sembla impossible de contestar però
que el pas dels dies i els efectes de l’aturada de l’activitat ens obligarà a
decidir.
 
Cartell apuntant al pasat, present y futur
El món es
transforma de manera contínua per si mateix com sempre ho ha fet i per la pressió
que es deriva de la nostra pròpia i aclaparadora acció. Els canvis sembla que estan
incidint en la nostra salut d’una forma “revolucionaria”, ràpida i contundent.
 
Ben segur que res
no tornarà a ser igual i sense angoixes caldrà preguntar-nos, i ara què?, què hem de fer diferent? O què ens deixaran fer diferent? Era normal la forma de vida
que teníem amb anterioritat?
 
Ens adonem que
aquest ritme frenètic no ens ha portat enlloc. Fins ara el món es regeix per un
model econòmic economia globalitzat que a alguns ens ha portat a una situació
de dependència externa d’una forma que podríem qualificar d’excessiva. És
evident que moltes de les nostres necessitats bàsiques estan en mans de tercers,
tercers que estan lluny i que segurament tenen interessos contraposats als nostres.
 
Ara, davant d’un
moment d’incertesa creixent, és quan hem de parar i observar el nostre entorn i
posar en valor el que tenim i a aquells que tenim al nostre costat, aquells que
potser no havíem tingut mai presents i que durant aquestes últimes setmanes són
els que han estat, els que ens han atès, els que ens han ajudat.
 
Ara dins del
possible, és el moment d’apostar per una economia de proximitat, per apostar
per la reactivació de la petita i mitjana empresa
de forma que amb el seu propi
esforç, que també han de fer, siguin motor de país, que siguin empreses
sanejades, ben gestionades i amb productes i serveis de qualitat. No serà fàcil
però mai és tard per rectificar.
 
És el moment més
que mai de la col·laboració sana, de generar sinergies, allò del que tant s’ha
parlat durant anys però que ara hem vist que no era més que una qüestió
estètica.
 
La tecnologia ens
ha apropat a una nova manera de viure, de treballar, de relacionar-nos en
general a una velocitat extrema. Per què el procés de canvi en el qual estem
faci possible consolidar els nostres projectes no hi ha dubte que necessitarem
salut per generar economia. No podem escollir, les necessitem a totes dues per
què una no pot existir sense l’altre.    
 
Tecnologies sí,
salut també, però no podem renunciar dòcilment al tracte personal i humà. Si
ens treuen això, no ens quedarà res.